politica de confidentialitate

În conformitate cu Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare si legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, vă informăm că societatea noastră va prelucra şi utiliza datele dumneavoastră personale doar în scopurile prezentate mai jos:

crearea şi menţinerea conturilor de acces online pe www.cosmeticesiculoare.ro

soluţionarea întrebărilor, solicitărilor, propunerilor şi sugestiilor dumneavoastră

procesarea comenzilor dumneavoastră;

emiterea documentelor de facturare;

oferirea unor eventuale reduceri sau beneficii.